Videndeling

OBS: Vejledning til deling

Vi har alle glæde af hinandens produkter, det er rigtig fedt at se og genbruge hinandens idéer.
Når I har lavet Google Analyse med spørgsmål og svar, skal I gøre følgende:
 1. Navngiv formularen godt og sigende for indhold/niveau
 2. Åbn Google Analysen der hvor du kan redigere spørgsmålene (altså ikke der hvor man besvarer dem).
 3. Tryk på "Send" øverst til højre
 4. Tryk "Tilføj samarbejdspartnere" nederst til venstre og skriv flipdeling@gmail.com
 5. Tilføj gerne besked og skriv klassetrin, fag og emne, eller blot "Tak for sidst Morten".
 6. Tryk "Send"
Eventuelle fejl, mangler eller spørgsmål rettes til Morten: moph@phmetropol.dk eller 40734269


Vejledningsvideo


Nu får vi adgang til jeres analyse, hvorefter vi kopierer den til eget drev og deler den derfra. Det betyder:
 • At dem der svarer på jeres form vil være dem I selv har delt med - ikke nogen som vi deler med.
 • Ændringer efter vi har delt den vil ikke blive det. Send derfor en ny hvis I vil det - eventuelt med en kommentar om at slette den oprindelige.

Nedenstående finder I de samlede materialer der bruges til i undervisningen.
Du anvender nedenstående materiale ved at
 1. Se dokumenter på navnet med link.
 2. Vælge "Make a copy" - hvor du kopierer formen til dit eget drev, nu navngivet med "Kopi af" foran det oprindelige navn.
 3. Finde dokumentet i dit eget drev, læg det i den rigtige mappe og lav ændringer så det passer til din undervisning.

Geografi


Fysik/Kemi

Se spørgeskemaet Klassetrin Brug selv
 Bølgelære, introduktion
 Kopier til eget drev
 Ioner 7. Kopier til eget drev
 Energi  Kopier til eget drev
 Hjemmelavet vandsensor 7. Kopier til eget drev
 Forsøgsopstilling til forbrænding af fossile brændstoffer 8. Kopier til eget drev
 Hvad er en generator? 8.-9. Kopier til eget drev
 Transformer 9. Kopier til eget drev
 Syrer og baser i hjemmet Ikke oplyst Kopier til eget drev
 Forskellige typer af modstande ikke oplyst Kopier til eget drev
 Farvekoder for modstande ikke oplyst Kopier til eget drev
 Funktion af et multimeter ikke oplyst Kopier til eget drev
 Lydens hastighed 7. Kopier til eget drev
 Bæredygtig energi (Vind og Sol) 8.-9. Kopier til eget drev
 Ioniserende stråling 1 - Ionisering, alfa, beta og gamma  Kopier til eget drev
 Atomets opbygning  Kopier til eget drev
 Gasser og deres egenskaber 7. Kopier til eget drev
 Metaller og deres egenskaber 7. Kopier til eget drev
 Surhedsgrad  Kopier til eget drev
 CO2 og CO2-kredsløbet  Kopier til eget drev
 Ioniserende stråling 1 - Ionisering, alfa, beta og gamma  Kopier til eget drev
 Ioniserende stråling 2 - Afstand  Kopier til eget drev
 Ioniserende stråling 3 - intensitet  Kopier til eget drev
 Ioniserende Stråling 4 Fission og fusion - atomkraft  Kopier til eget drev
 Ioniserende Stråling 5 Kvarker, kernefysiske skrivemåde og kernekort  Kopier til eget drev
 Fermentering af mælk til yoghurt
  Kopier til eget drev
 Ellære modul I: Ladning, spændingsforskel og strømstyrke  Kopier til eget drev
 Ellære II: Resistans, Ohms lov, effekt og energi  Kopier til eget drev
 Ellære III: Sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme  Kopier til eget drev
 Vands tilstandsformer  Kopier til eget drev
 Hvor stærk er syren?  Kopier til eget drev
 Metaller

 


 Kopier til eget drev
 Bølger


 


 Kopier til eget drev
 Kemiske bindinger


 


 Kopier til eget drev


Matematik

 Se spørgeskemaet Klassetrin Brug selv
Sinus og cosinus 9. Mangler tilladelse
 Konstruer trekanter (matematik)  Kopier til eget drev
 Den omskrevne cirkel      Kopier til eget drev
 Konstruktion af parallelogram  Kopier til eget drev
 Målestoksforhold  Kopier til eget drev
 Næringsdeklarationer  Kopier til eget drev
 Data  Kopier til eget drev
 En kort beskrivelse af positionssystemet 5. Kopier til eget drev

Biologi

        

Andet
Comments