UNI-brugere

Skolerne skal hver især gennem forløbet give os UNI-loginbrugerne fra klasserne.

Dette gøres nemmest ved at give os samtlige brugere fra skolen (vi sorterer selv). Vi er kun interesseret i navn, klasse og UNI-bruger, så der skal altså ikke sendes personfølsom data.

Vejledning (43 sekunder)

Det er deres UNI-loginadministrator der skal logge ind på: https://brugeradministration.emu.dk/

Filen sendes til hele@phmetropol.dk

YouTube Video
Comments