Nationale test

Alle deltagere i flipped learning-kurserne skal tilmelde deres elever til nationale test.
Nationale test er for naturfagene obligatoriske i 8. klasse, men både 7. og 9. skal frivilligt tilmelde sig disse.

De nationale test indgår som kvantitativt led i vores evalueringsdata og kobles til de kvalitative data, der indsamles via interview, observationer og lignende. Det er effekten af interventionen, der måles - ikke den enkelte lærer eller elev.

Vejledning i tilmelding til nationale test 2016Comments