Selvrapportering og spørgeskema

Selvrapportering

Her under findes linket til selvrapportering:

Man skal selvrapportere om sin brug af flipped classroom umiddelbart efter alle afsluttede undervisningsforløb i alle de 7.-, 8.- og 9.-klasser man har til et af de 3 naturfag i overbygningen.

Man skal også selvrapportere selv om man undtagelsesvis ikke har flipped sin undervisning!


Spørgeskema

Her under findes linket til elevspørgeskemaet:

https://survey.enalyzer.com/?pid=sfn3p6te

Du kan f.eks. sende linket til eleverne via skolens intranet. Eleverne skal klikke på linket for at komme i gang, svare på alle spørgsmålene i spørgeskemaet og til sidst klikke på ”Afslut”. Eleverne kan ud over at anvende pc’ere anvende både Ipads og smartphones.

Det er vigtigt at introducere spørgeskemaet omhyggeligt for eleverne og dermed "gøde jorden" med det formål, at svarene bliver afgivet så seriøst og selvstændigt som muligt.

Du skal regne med at det tager 20-35 minutter for eleverne at besvare spørgeskemaet - det er erfaringen baseret på to 7. klasser, der har ageret prøvekaniner.


Undersider (2): Nationale test UNI-brugere
Comments