Dag 4


Tidspunkt

Indhold

Mål

Dag 4
09.00-11.15


Fremlæggelse og diskussion af praksiserfaringer

 • Læringsmål
 • Multimodalitet
 • Taksonomi (video og spørgsmål)
 • Fase 4 og 5
 • Lærerrolle
 • Modtagelse hos eleverne
 • Egen vurdering af metoden

Kursisten kan anlægge et analytisk perspektiv på egen og kollegers flipped classroom-praksis.
Kursisten kan handle på ovenstående.


11.15-12.00

Frokost12.00-14.00


SUMO


Evaluering af kursus

 • Hvad kan være anderledes?
 • Hvad skal beholdes?


Oplæg og diskussion

 • Det fremadrettede forløb – supervision & selvrapportering.

 • Hvordan støttes I optimalt herfra?


Kursisten kan sætte ord på egne erfaringer samt styrker, muligheder, potentialer og opmærksomhedspunkter
ift.  udvikling af egen Flipped Classroom-praksis

Kursisten forstår, hvad forventningerne er til denne i projektsammenhæng.

Kursisten kan gennemføre forløbet frem mod første supervisions-besøg.


Kursisten er tryg ved det kommende forløb.14.00-14.15


Afslutning på kursus


Comments