Dag 1


Tidspunkt

Indhold

Mål

Dag 1/uge 2




08.30-09.00




Modtagelse, opkobling på internettet og morgenmad


Kursisten er koblet på internettet, inden kursus starter.

Og har oprettet en Google-konto



09.00-09.20


Velkommen til flipped classroom-kursus

 • Introduktion til kursus og forskningsprojekt.


Kursisten har kendskab til forskningsprojektets overordnede formål.


Kursisten forstår kursets formål, indhold og form.



09.20-09.40


Oplæg: 1. praktiske øvelser med videoproduktion

 • Introduktion til teknologi og arbejdsgang.

 


Kursisten kan producere en læringsvideo med en længde på max 1 minut.



09.40-10.10


2. praktiske erfaring med videoproduktion.

 • Introduktion til teknologi og arbejdsgang.


Kursisten kan producere en læringsvideo med en længde på max 1 minut samt uploade den på YouTube.



10.10-10.30


3. praktiske erfaring med videoproduktion.

 • Introduktion til teknologi og arbejdsgang.


Kursisten kan producere en læringsvideo med en længde på max 1 minut samt uploade den på YouTube.


Kursisten kan gøre sig overvejelser om sammenhængen mellem video og læringsmål.


Del dit link i skemaet


Se svar



10.30-10.40



PAUSE



10.40-11.15


Oplæg: Hvad er det nye?

 • Flipped classroom i en lærerpraksis – hvad er det nye?

 • Ændrede lærer- og elevroller.



Kursisten forstår flipped classroom som didaktisk metode.


Kursisten forstår FC-modellen.


Kursisten forstår de medfølgende ændringer i lærer- og elevroller.



11.15-12.00


Frokost




12.00-12.45


Oplæg

 • Simpel videoproduktion med få værktøjer:

 • Smartphone & tablets

 • Screencast-o-matic

 • Explain Everything

 • Kvalitetskriterier ifm. videoproduktion

 • Visning og diskussion af eksempler



Kursisten forstår pc, smartphone og tablet som værktøjer til produktion af video-lektie.


Kursisten har kendskab til modus og modalitet som kvalitetskriterier ved produktion af video-lektien.



12.45-14.15


Praktisk arbejde

 • Afprøvning af værktøjer.

 • Visning af foreløbige egenproduktioner.

Opgave: på flipmetropol.dk/videooptagelse


Del YouTube-link i "Deling af videomateriale".


Se alle svar i regneark.


Kursisten kan anvende pc, smartphone og tablet som værktøj til produktion af video-lektien.


Kursisten forstår modus og modalitet som kvalitetskriterier ved produktion af video-lektien.



14.15-14.40


Diskussion

 • Drøftelse af videoproduktioner.


Kursisterne kan analysere video-lektien som element i en flipped classroom lektion.



14.40-15.00


Instruktion i brug af Google som arbejdsplatform

 • Google Site


Præsentation af lektie


Opsamling

 • Form

 • Udbytte




Comments