Eksempler

Lektien består af et formativt spørgeskema lavet i Google Analyse med videoer i. Det er fase 2 og 3 i vores seksfasede model. Det er helt centralt at flipped classroom også handler om selve undervisningen, man kan hurtig stirre sig blind på den del der handler om video og spørgeskema, men fase 4 og 5 skal ændres minst lige så meget.

Lektie

Formative spørgsmål

Den formative evaluering kan både være elevens eller lærerens kontrol for om videoen er set og om indholdet er forstået. Men spørgeskemaet kan også sætte tankevirksomhed i gang hos eleven på højere taksonomiske niveaer.

Forestil dig at vi har set en video om magnetisme med to stangmagneter, fx Julies informative video om stangmagneter, Amars informative video om fotosyntese eller Morten Barasinskis handleanvisende og refleksionsvide om Den sorte violin.
- Herfra kan vi spørge på følgende måder for at fordre tankevirksomhed på taksonomien:
 • Huske/viden: Hvilken farve er nord på magneten? Hvilken farve var bordet som magneten lå på? Hvad er den kemiske formel for vand?
 • Forstå: Beskriv med egne ord magneteres egenskaber. Hvad er de to vigtigste fagbegreber (ord) i videoen?
 • Anvende: Læs "Den sorte violin" og skriv hvilke symbolske elementer du finder. Hvor mange CO2-molekyler skal der til for at lave et glucose-molekyle? 
 • Analysere: Hvilke genretræk har Den sorte violin? Hvis man indsætter de fornødne CO2 og H2O-molekyler til at lave et glucose-molekyle, hvor mange O2-molekyler er bliver så i overskud?
 • Vurdere/syntese: Hvilken genre er Den sorte violin? Hvad sker der med luftens ilt-niveau hvis man brænder alle træer i verden? Jorden har også et magnetfelt, hvordan brugte vi det når vi navigerede i gamle dage?
 • Skabe/vurdere: Skriv de første 3 sætninger af en historie med titlen "Det hvide lam". Udtænk en opfindelse der kan nedsætte CO2-niveauet i atmosfæren.
Nogle af spørgsmålene er svære at placere helt entydigt i en kategori (det afhænger af hvordan eleven bruger spørgsmålet, og hvilken viden der kommer fra videoen), og mange af spørgsmålene er simpelthen for svære til at eleverne kan arbejde selvstændigt med dem efter en video-introduktion. Men for eksemplets skyld er øvelsen foretaget.

Videogenrer

Husk er videoerne kan have forskellige genrer, og dermed forskellige formål, fx: 
 • Handleanvisende
 • Informativ
 • Motiverende
 • Lægge op til refleksion
(Frit efter Holmboe og Hackmann)

Modus og modalitet

Videomediet er et meget alsidigt medie der kan mange ting fordi det skabes i et samspil mellem modaliteter - mediet er altså multimodalt. Det kan anvende stillbilleder, levende billeder, musik, lyd osv.
Det vigtigt at man er klar over samspillet mellem modaliteterne, således at de støtter hinanden - fx kan musebevægelserne støtte forklaringen af en model, mens de også sagtens kan forvirre hvis de bruges forkert.
Teoretisk skelner man mellem modus og modalitet:

Modus er medietypen, det kan fx være:
 • Tekst
 • Billeder
 • Lyd
 • Video
Modalitet er vores tolkning af mediet. Modalitet kan også kaldes repræsentationsformer. Det kan fx være:
 • Grafer, profilbilleder, tegninger, diagrammer (billeder)
 • Musik, tale, knitren fra en bunsenbrænder (der alle er lyde)
 • Billedfortælling, forsøgsdemonstration, bukkespring (der alle er videoer)
Multimodalitet
Hjemmesider og videoer er ofte "multimodale", fordi der er indlejret flere modaliteter - fx en video med en termometer i et glas vand og en graf der illustrerer det, eller en hjemmeside med tekst, lister og videoer.
Comments