Forside


Gå til den nye kursusside


FLIP-modellen

Forklaring af flipmodellen


Dette er forskningsprojektets seneste udgave af vores didaktiske design.
Mange kursister er blevet undervist med den gamle model, men vil nemt forstå denne nye model der blot er blevet simplificeret.


Erfaringer fra kurset

Mille og Sisse forklarer


Om kurset

Denne hjemmeside er henvendt til lærere, der deltager i det 3-årige forskningsprojekt Flipped Classroom, der foretages af læreruddannelsen Metropol og en række skoler fordelt over hele landet.

Lærerne skal i deres undervisning i de naturvidenskabelige fag bruge en særlig udgave af flipped classroom, som vi kalder den 6-fasede didaktiske model for flipped classroom.

Det er oplagt at lærerne både selv laver videoer, men også at de bruger hinandens undervisningsmateriale eller finder videoer på nettet.

Deltagelse

 • Lærerne får 3 dages kursus i konceptet på læreruddannelsen, og 1 fjerde dag til opsamling.
 • Lærerne får desuden løbende supervision i forbindelse med deres undervisning på skolen.
 • Lærerne får støtte efter behov både til anvendelse af teknologi og til det didaktiske design.
 • Lærerne følger den den 6-fasede model jævnligt i deres undervisning, og være tro mod de enkelte faser og konceptet i sin helhed.
 • Lærerne deler deres undervisningsforløb ved at dele deres spørgeskemaer (se Google Analyse)
 • Lærerne får deres elever til at udfylde et digitalt spørgeskema (mere info følger)
 • Udvalgte lærerne deltager i interview

Kommunikation

 • Hjemmesiden her formidler vejledninger, didaktiske modeller og kursusindhold.
 • Mail bruges som formel kommunikationsform.
 • Videndeling foregår formelt ved at dele spørgeskemaerne med mailadressen flipdeling@gmail.com, derefter bliver de tilgængelige her på siden.
 • Facebookgruppen Flipped Classroom Metropol tilbyder en lidt mere uformel kommunikationsform og videndeling.

Den 6-fasede didaktiske model for flipped classroom

Denne model er projektets oprindelige model der nu er erstattet af den fire-fasede FLIP-model

English version video

What is Flipped Learning